امتحان آخر هم تمام شد. نمی‌دانم که خوشحال باشم یا ناراحت؛ امّا، ناراحت! باید خداحافظی کنم! از خانه دوست، از آن جاده‌ی خاکی که چقدر توی این یکسال غُر و لُند کردم؛ «آخه اینم شد جاده!!!» از حیاطی که مرا یاد حیاط خانه پدربزرگ می‌انداخت. از گل نرگسی که فصل… بیشتر »
   یکشنبه 3 تیر 139719 نظر »
حاضران
 • نرجس خاتون(س) شاهین شهر
 • mirshafi
 • صدرارحامی
 • مدرسه علمیه فاطمه الزهراء علیها السلام اهر
 • میرعسی خانی
 • خاتون بیات
 • فاطمیه شیراز
 • فرهنگی آموزش غیرحضوری
 • توانا
 • كبري جعفري
 • فولاد زاده خراجي
 • مرکز تخصصی معصومیه شهرکرد
 • نیلوفر آیفت
 • رفیعه رفیعه
 • طوباي محبت
 • یا کاشف الکروب
 • فاطمه حامدی سرکمی
 • فاطمه رحیمی
 • زمزم رنجبری