امتحان آخر هم تمام شد. نمی‌دانم که خوشحال باشم یا ناراحت؛ امّا، ناراحت! باید خداحافظی کنم! از خانه دوست، از آن جاده‌ی خاکی که چقدر توی این یکسال غُر و لُند کردم؛ «آخه اینم شد جاده!!!» از حیاطی که مرا یاد حیاط خانه پدربزرگ می‌انداخت. از گل نرگسی که فصل… بیشتر »
   یکشنبه 3 تیر 139719 نظر »
حاضران
 • mirshafi
 • صدرارحامی
 • توازئی
 • میرعسی خانی
 • ترنم گل
 • مدیریت استانی لرستان
 • جان زميني
 • فرهنگی آموزش غیرحضوری
 • توانا
 • ام ابیها
 • كبري جعفري
 • ميرزايي
 • سلماني
 • موسسه قرآنی نیایش
 • نقش حباب
 • قتیل العبرات
 • حميده كمال الديني
 • مرکز تخصصی معصومیه شهرکرد
 • مصطفوی
 • بهاره شيرخاني
 • پژوهش ریحانه الرسول قشم
 • راضیه علیزاده بیانچولی
 • مرکز تخصصی معصومیه شهرکرد
 • طوباي محبت
 • یا کاشف الکروب
 • عالمه زاهدی هرمزی