«دیگه چه خبر؟ یکی خوشحال و یکی ناراحت، یکی خندون و یکی گریون…» عجب دنیاییست! این طرف بار سفر را بسته‌اند به قصد دریای همدلی، دو کبوتر عاشق می‌روند برای ساختن لانه‌ی عشقشان.  خبر آمد کمی آن طرف‌تر بار سفر را بست برای سفری ابدی … این طرف… بیشتر »
   جمعه 16 شهریور 139722 نظر »
حاضران
 • mirshafi
 • صدرارحامی
 • توازئی
 • میرعسی خانی
 • ترنم گل
 • فرهنگی آموزش غیرحضوری
 • توانا
 • كبري جعفري
 • ميرزايي
 • سلماني
 • موسسه قرآنی نیایش
 • نقش حباب
 • قتیل العبرات
 • حميده كمال الديني
 • مرکز تخصصی معصومیه شهرکرد
 • مصطفوی
 • بهاره شيرخاني
 • راضیه علیزاده بیانچولی
 • مرکز تخصصی معصومیه شهرکرد
 • طوباي محبت
 • یا کاشف الکروب
 • عالمه زاهدی هرمزی