«دیگه چه خبر؟ یکی خوشحال و یکی ناراحت، یکی خندون و یکی گریون…» عجب دنیاییست! این طرف بار سفر را بسته‌اند به قصد دریای همدلی، دو کبوتر عاشق می‌روند برای ساختن لانه‌ی عشقشان.  خبر آمد کمی آن طرف‌تر بار سفر را بست برای سفری ابدی … این طرف… بیشتر »
   جمعه 16 شهریور 139722 نظر »
حاضران
 • mirshafi
 • توازئی
 • میرعسی خانی
 • ترنم گل
 • مدیریت استانی لرستان
 • جان زميني
 • فرهنگی آموزش غیرحضوری
 • توانا
 • ام ابیها
 • كبري جعفري
 • ميرزايي
 • چراغي
 • ماهوتيان
 • سلماني
 • موسسه قرآنی نیایش
 • نقش حباب
 • قتیل العبرات
 • حميده كمال الديني
 • مرکز تخصصی معصومیه شهرکرد
 • مصطفوی
 • بهاره شيرخاني
 • پژوهش ریحانه الرسول قشم
 • راضیه علیزاده بیانچولی
 • مرکز تخصصی معصومیه شهرکرد
 • طوباي محبت
 • یا کاشف الکروب
 • عالمه زاهدی هرمزی