«دیگه چه خبر؟ یکی خوشحال و یکی ناراحت، یکی خندون و یکی گریون…» عجب دنیاییست! این طرف بار سفر را بسته‌اند به قصد دریای همدلی، دو کبوتر عاشق می‌روند برای ساختن لانه‌ی عشقشان.  خبر آمد کمی آن طرف‌تر بار سفر را بست برای سفری ابدی … این طرف… بیشتر »
   جمعه 16 شهریور 139722 نظر »
حاضران
 • mirshafi
 • صدرارحامی
 • توازئی
 • میرعسی خانی
 • ترنم گل
 • خاتون بیات
 • فاطمیه شیراز
 • فرهنگی آموزش غیرحضوری
 • توانا
 • كبري جعفري
 • ميرزايي
 • نقش حباب
 • قتیل العبرات
 • حميده كمال الديني
 • مرکز تخصصی معصومیه شهرکرد
 • بهاره شيرخاني
 • مرکز تخصصی معصومیه شهرکرد
 • رفیعه رفیعه
 • طوباي محبت
 • یا کاشف الکروب