بیایید یک قانون بین خودمان بگذاریم، قانون «سه هیچ» ۱_ هیچ وقت ساختگی و غیر واقعی ننویسید. ۲_ هیچ وقت قصد فریب مخاطب را نداشته باشید. ۳_ هیچ وقت در نوشته‌هایتان اغراق نکنید.   اگر همیشه به قانون «سه هیچ» پایبند باشید و هیچیک از بندهای آن را نقض نکنید،… بیشتر »

موضوعات: کافه کتاب
   سه شنبه 14 آبان 139814 نظر »