به قول یکی از اساتیدم، این روزهایِ سردِ پاییزی که در تعطیلات اجباری به سر می‌بریم، اگر برای هیچ چیز خوب نباشد برای درس خواندن و مباحثه کردن بسیار خوب است. البته به شرطی که درس خواندنمان بیاید، که اغلب نمی‌آید! اما به نظر من آنچه در این روزهای سرد و… بیشتر »

موضوعات: کافه کتاب
   چهارشنبه 29 آبان 139820 نظر »