طراح داشت ابعاد آشپزخانه را اندازه می‌زد، برای طراحی کابینتها. ــ «جِناب، اُپِن باشه یا جزیــره؟ البتـــه، جزیــره تو بورســه».  کجا بودیم و به کجا رسیدیم! آشپزخانه‌های قدیمی (مطبخ) که در کُنجی از حیاط خانه بود و در عین سادگی با بو و بَرِ غذاهای… بیشتر »
   چهارشنبه 20 تیر 139734 نظر »
حاضران