یکی از خاص‌ترین روزهای زندگی‌اش بود. روزی که قرار بود طعم مادر شدن را بچشد. اما دلتنگی عجیبی وجودش را پر کرد بود؛ دلتنگی بخاطر نبودن علی.  _ علی نمی‌شود همین یکبار را بمانی؟ بخاطر من! بخاطر دخترمان زهرا! _ «نه، باید بروم. بخاطر تو، بخاطر دخترمان زهرا،… بیشتر »

موضوعات: خاطره بازی
   جمعه 6 اردیبهشت 139814 نظر »