تلفن زنگ می‌خورد. از آنطرف خط آهسته می‌گوید: «مادر به قربانت! پس کِی بریم پارچه بخریم؟» _ دورت بگردم یکشنبه، بعد از کلاسم خوبه؟ با اینکه پا درد دارد، اما دلش می‌خواهد طول خیابان را پیاده طی کنیم. روی سنگ‌فرش پیاده‌رو، زیر سایبان درختان، آرام‌آرام قدم… بیشتر »
   یکشنبه 3 شهریور 139835 نظر »