امشب، در آسمانها هلهله و جشن و پایکوبیست امشب، نوبت عاشقی و دلدادگی علیست امشب، علی برای فاطمه و فاطمه برای علیست   امشب، نور‌ٌ علیَ نور، شبِ ازدواج فاطمه و علیست   عشق به عشق ، ” دریا به دریا ” رسید ” لولوء و مرجان ” ، یازده… بیشتر »
   دوشنبه 22 مرداد 13977 نظر »