عزیزی نوشته بود: «مدّتی است فراموش کرده‌ایم از تو بنویسیم!» نمی‌دانم، شاید درگیر روزمرگی‌ها و مشغله‌هایمان شده‌ایم، امّا این دلیلی برای فراموشی نیست،  حال می‌خواهم برای تو بنویسم…                                                        ادامـه » بیشتر »

موضوعات: قلم یار مهـدی
   چهارشنبه 24 مرداد 13976 نظر »