تو را جور دیگری دوست دارم. برای من، تو مثل بارانی، بارانی که بی‌وقفه می‌بارد. بارانی که دلم می‌خواهد چترم را ببندم و زیر آن خیس شوم. بارانی که دلم می‌خواهد، بشوید و با خود ببرد زنگارهای دلم را.  برای من، تو یک لحظه‌ی نابی، لحظه‌ای که من در جستجوی آنم.… بیشتر »
   یکشنبه 15 اردیبهشت 139822 نظر »