روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم‌ کرد و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت. روزی که کمترین سرود بوسه است و هر انسان برای هر انسان برادری است روزی که دیگر درهای خانه‌شان را نمی‌بندند بیشتر »
   جمعه 2 شهریور 13978 نظر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز