شنیده‌اید که می‌گویند: «همسایه‌ها یاری کنید تا من شوهرداری کنم!» حتما می‌گویید: «خُب؛ که چی؟» خُب این یک جور طعنه‌زدن به آدم تنبل یا بی‌دست و پاست که از عهده انجام کارهایش برنیامده و از این و آن کمک می‌گیرد. قصه، قصه‌ی تنبلی کردن من است و درس… بیشتر »

موضوعات: روزانه نوشت
   سه شنبه 12 شهریور 139827 نظر »