می‌خواهم از علی بگویم، امّا سخن از علی گفتن آسان نیست. سلام بر امیرالمؤمنین علی‌علیه‌السلام سلام بر قرآنِ ناطق سلام بر دینِ تحریف ناپذیرِ خدا سلام بر آن روزی که ندای جبرئیل تمامی گستره آسمان را فرا گرفت: «ای پیامبر رسالتت را کامل کن»* چشمانتان را باز… بیشتر »
   چهارشنبه 7 شهریور 139726 نظر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز