بوے‌ باران، بوے سبزه، بوے خاک شاخه‌هاے شسته، باران خورده پاک آسمان آبے و ابر سپید برگهاے سبز بید عطر نرگس، رقص باد نغمه‌ے شوق پرستوهاے شاد خلوت گرم کبوترهاے مست نرم نرمک مےرسد اینک بهار خوش به حال روزگار بیشتر »

موضوعات: مناسبت‌ها
   پنجشنبه 1 فروردین 139813 نظر »
حاضران
 • یار مهـــدی
 • كوثر
 • نرجس خاتون(س) شاهین شهر
 • mirshafi
 • مدرسه علمیه فاطمه الزهراء علیها السلام اهر
 • میرعسی خانی
 • مدرسه علمیه الزهراء«س»ارومیه
 • فاطمیه شیراز
 • فرهنگی آموزش غیرحضوری
 • كبري جعفري
 • فولاد زاده خراجي
 • زهرا ابراهيمي
 • بهاره شيرخاني
 • مرکز تخصصی معصومیه شهرکرد
 • نیلوفر آیفت
 • رفیعه رفیعه
 • طوباي محبت
 • یا کاشف الکروب
 • فاطمه حامدی سرکمی
 • فاطمه رحیمی
 • زمزم رنجبری
 • فاطمه رحیمی شهواری