چه کسی از راه رفتن در دلِ طبیعتِ زیبایِ بهاری بدش می‌آید؟! آنهم این روزها که همه جا دیدنی‌ست. از آسمان آبی با خورشید فروزانش، اما گاه ابری و بارانی، از چشمه و رود، از بلبلان سرمست تا درختان و گلها و شکوفه‌ها‌ … ساده‌تر بگویم، این روزها بوم نقاشی… بیشتر »
   چهارشنبه 7 فروردین 139812 نظر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز