روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم‌ کرد

و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت.

روزی که کمترین سرود

بوسه است

و هر انسان

برای هر انسان

برادری است

روزی که دیگر درهای خانه‌شان را نمی‌بندند

ادامه »

   جمعه 2 شهریور 13978 نظر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز