آی قصه قصه قصه! نون و پنیر و پسته! یکی از کارهای هر شب من، بافتن قصه‌های جور وا جور به هم است؛ بلکه‌ پسرکم به خواب رود. قصه که کم می‌آورم، شروع به گفتن قصه‌های خودش می‌کنم، از بدو تولد تا به الان. آنقدر برایش جذاب است که با دو تا گوش نه! دو تای دیگر… بیشتر »
   دوشنبه 13 خرداد 13986 نظر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز