دو ماهِ پیش که فرزند خواهرم به دنیا آمد، بعد از انجام برخی آداب و رسوم چون عقیقه، نوبت به اذان گفتن، توی گوش نوزاد رسید. از یکی از روحانیون سادات شهرمان برای خواندن اذان و اقامه وقت گرفتیم. به حضور سید بزرگوار، شرفیاب شدیم. قبل از اینکه اذن دخول… بیشتر »

موضوعات: روزانه نوشت
   دوشنبه 30 اردیبهشت 139821 نظر »